Blockchain Poland

Jesteśmy polską Spółką działającą w branży FinTech oraz IT.

Skupiamy swoje działania wokół rozwoju technologii blockchain poprzez uświadamianie społeczności nt. korzyści jakie niesie ta technologia.

O nas

Skupiamy swoje działania wokół rozwoju technologii blockchain poprzez uświadamianie społeczności nt. korzyści jakie niesie ta technologia. Wspólnie z naszymi partnerami wdrażamy innowacyjne produkty i usługi oparte o blockchain i kryptograficzne mechanizmy odwzorowania. Zajmujemy się również sprzedażą komponentów komputerowych oraz budową komputerów w tym serwerów. Współpracujemy z liczącymi się dostawcami sprzętu IT m.in. z Komputronikiem, firmą ASBIS, AB SA czy Wortmann AG.

Oferta

Technologia Blockchain

Decentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open sourcew sieci o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych.

Blockchain to publiczny i jawny rejestr, do którego dostęp może uzyskać każdy.

Technologię blockchain z powodzeniem można zastosować w innych branżach, m.in. w bankowości, energetyce w tym energetyce odnawialnej (rozproszonej), medycynie i usługach medycznych, biotechnologii.

Podzespoły IT i komputery

Współpracujemy z liczącymi się na rynku polskim dystrybutorami podzespołów komputerowych na rynku polskim jak również europejskim tj. m.in. firmą ASBIS, WORTMANN AG, AB SA czy Komputronik.

Zakupiony u nas sprzęt nad którym mamy opiekę serwisową objęty jest kompleksową gwarancją / rękojmią w całym okresie trwania umowy i to nas wyróżnia na tle konkurencji.

 

Serwery i usługi

Budujemy na zamówienie indywidualne komputery (gamingowe, biurowe czy choćby dedykowane pod blockchain) oraz indywidualne serwery i infrastrukturę IT w firmie wg zapotrzebowania Klienta lub wg naszych autorskich rozwiązań.

Świadczymy kompleksowe usługi instalatorskie tj. przygotowujemy pomieszczenia pod montaż serwerów / komputerów, uzbrajamy elektrycznie oraz pod kątem wentylacji, montujemy i parametryzujemy infrastrukturę pod internet czy monitoring obiektów.

 

BCP Token Platform

Blockchain Poland smart innovations

CZYM JEST BCP / ICO BCP?
Jest funduszem umożliwiającym zbieranie środków finansowych które
zostaną przeznaczone na rozwój projektów typu start-up w obszarze blockchain. Równocześnie jest to platforma transakcyjno-społecznościowa skupiająca inwestorów i partnerów BCP. Dzięki platformie i aplikacji każdy uczestnik będzie na bieżąco informowany o postępach prac nad projektami oraz umożliwi funkcję zakupu utility tokens w dowolnej walucie (USD, EURO, BTC, PLN, GBP, CHF). Głównym założeniem jest kompleksowe wsparcie polskich projektów w obszarze fintech i rozwoju polskiej technologii blockchain wraz z jej implementacją w różnych gałęziach gospodarki.

Głównym założeniem jest kompleksowe wsparcie polskich
projektów w obszarze fintech i rozwoju

polskiej technologii blockchain wraz z jej implementacją
w różnych gałęziach gospodarki.

DLACZEGO WYBRALIŚMY ERC20?
Jest to protokół który należy do sieci Ethereum, która jest
największą kuźnią projektów / start-up’ów w obszarze blockchain.
Jednocześnie oferuje maksymalne bezpieczeństwo stronom transakcji
oraz udostępnia know-how umożliwiające start każdemu pomysłowi.
JAK DZIAŁA BCPFUEL ( ECONOMIC TOKEN ) ?
Zakupując poprzez smart contract BCPFuel Inwestor otrzymuje 1 BCPFuel za każdy zainwestowany 1ETH. Następnie będzie mógł wymienić każdy BCPFuel na ICO BCP z 50% bonusem co oznacza, ze za każdy 1 BCPFuel otrzyma o 1,5 raza więcej monet BCP. Inwestor będzie mógł wymienić BCP na tokeny projektów realizowanych przez BCP lub na giełdzie kryptowalutowej na ETH lub BTC. Obie wymiany będą dostępne po wypaleniu ICO co nastąpi w lipcu/sierpniu 2018r.  Kryptowaluta BCP z założenia ma stać się walutą bazową w rozliczeniach między projektami / tokenami  realizowanymi przez Blockchain Poland. Dzięki czemu taki model uchroni
projekty i Inwestorów przed niekontrolowanym przepływem kapitału.
DLACZEGO SMART CONTRACT ?
Jest nowoczesną forma zawierania kontraktów na odległość bez ryzyka
ponieważ obie strony są zabezpieczone – łącznicą jest Ethereum.
Inwestor staje się wspólnikiem w projekcie bez „ruszania się z domu”.
Ma zagwarantowane prawa i przywileje.Jaka jest różnica między BCPFuel a ICO BCP? BCPFuel nie ma limitu w ilości dostępnych do zakupu tokenów. Wartość bazowa 1BCPFuel = 1ETH. BCPFuel jest to niejako etapem przed fizycznym wypaleniem kryptowaluty BCP. ICO BCP po wypaleniu na ERC20 staje się kryptowalutą o z góry określonej ilości sztuk monet i zostanie wprowadzona na jedną z giełd kryptowalutowych Zasadniczą różnicą między BCPFuel a ICO BCP jest taka, że środki zebrane na etapie BCPFuel mają posłużyć „za paliwo” do przygotowania ICO BCP. Natomiast ICO BCP umożliwi zakup utility tokens inaczej app coin / app tokens tj. LeaseCoin, Cavior, VetChain, Agris, Logis i innych.w-how umożliwiające start każdemu pomysłowi.

Finansowanie

Jesteśmy jedną z nielicznych firma na rynku polskim która finansuje lub współfinansuje zakup komputerów lub/i podzespołów komputerowych na bardzo korzystnych warunkach w leasingu konsumenckim – dla osób fizycznych lub leasingu operacyjnym – dla firm.

 

Energia z OZE

Masz duże zapotrzebowanie na energię w swojej firmie bo urządzenia i maszyny konsumują duże ilości energii elektrycznej? Jeśli tak to bardzo dobrze trafiłeś. Zaoferujemy Ci energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wiatrowych, farm lub/i instalacji fotowoltaicznych czy biogazowni na bardzo korzystnych warunkach.

 

Adres: Rejestrowy

ul. Magnacka 7/50

02-496 Warszawa

Biuro operacyjne

ul. Kozietulskiego 4a/1

01-571 Warszawa

Skontaktuj się !

tel. 22 839 39 39

Blockchain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-496, ul. Magnacka 7/50, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658035, z kapitałem zakładowym w wysokości 505 000,00 zł, REGON 366315562, NIP 7151938995